ODBOR ZA MLADE
HRVATSKOG SVJETSKOG SABORA


Broj:o1-1-17/07.

Poreč, 15.rujna 2007.godine.

Prilog:
- Promotivno-edukacijski materijal programa MEĐUNARODNI CENTAR MLADIH 

Program je znanstveno-edukativne prirode, zdravstveno - sportsko - rekreativna, etno - kulturni, povijesti,  eko - prirodni,  alternativno liječenje  duhovno - humani mladih cijeloga svijeta.

To je prvenstveno hrvatski nacionalni program, koji se  realizira na području   Splitsko-dalmatinske županije,  konkretnije na cijelom području grada Vrgorca, te dijelom Makarske i Ljubuškog (susjedne BiH), na površini cca 200. km2.. Ukupne investicije cca 900 miliona  EUR.

Nosioci programa:

      Grad Vrgorac i Hrvatski Svjetski Sabor

            Idejni autor programa Niko Šoljak

            Tehnički autor Zlatan Polić       

             Program se realizira pod pokroviteljstvom Ministarstava Znanosti Obrazovanja i Sporta Republike Hrvatske i pod pokroviteljstvom Splitsko-Dalmatinske Županije

 Do danas učinjeno:

1. Snimljena situacija na terenu.

2. Održano nekoliko sastanaka sa žiteljima cijelog područja i dobivena njihova suglasnost     da se ide u realizaciju programa.

3. Dobivene suglasnost Grada Vrgorca da se ide u realizaciju programa.

4. Dobivene  podloge prostora od Geodetskog Zavoda Hrvatske

3. Grad Vrgorac donio potrebne Odluke o realizaciji programa.

4. Sa Gradom Vrgorcem potpisan Ugovor o realizaciji programa.

5. Dobivena suglasnost Ministarstva Znanosti Obrazovanja i Športa o pokroviteljstvu     nad programom.

6. Ucrtani svi sadržaji programa i njihovo prilagođavanje terenu.

7. Sa programom upoznat župan Splitsko Dalmatinski Gosp. Ante Sanader i dobivena   suglasnost Splitsko Dalmatinske županije o realizaciji programa.

8. Donesen Zaključak Mjesnog Odbora Oraha o realizaciji programa.

9. Grad Vrgorac vodo administrativni postupak o potpisivanju IZVANJE svih vlasnika i suvlasnika nekretnina na tom području , time se dobivaju pismene suglasnosti da njihove nekretnine budu sastavni dio programa (Očekujemo završetak tog dijela posla do 30.5. 2008 godine.)

10. Djelomično su upoznate institucije sustava RH

11. U toku je imenovanje IZVRSNOG ODBORA koji će preuzeti brigu o  program i kontrolirati njegovu realizaciju.

            Sudionici  u programu:

             1.  Ministarstvo Znanosti Obrazovanja i Sporta

             2.  Ministarstvo Kulture RH

             3.  Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

             4.  Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva

             5.  Ministarstvo Obitelji ,branitelja i međugeneracijske solidarnosti

             6.  Ministarstvo Turizma

             7.  Ministarstvo poljoprivrede ribarstva i ruralnog turizma

             8.  Ministarstvo mora prometa i infrastrukture

             9.  Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

            10. Ministarstva vanjskih poslova

            11. Ministarstva obrane

            12. Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi

            13. Turistička Zajednice RH

            14. Katolička crkva

            14. Državni geodetski zavod

            15. Zavod za zaštitu spomenika Kulture.

            16. Gospodarska komora.

            17. Diplomatska odnosno konzularna predstavništva država svijeta

            18. Genetski centar RH

            17. Županija Splitsko -dalmatinska

            18. UNESCO.

            19. Sve Zemlje svijeta .

 Najčešće se postavljaju pitanja zašto toliko sudionika  u tom programu?

 Počnimo redom.

 1.1. Ministarstvo Znanosti obrazovanja i športa.      

Programom su predviđeni sadržaji:

             1. Dječji vrtić

             2. Osnovan Škola

             3. Gimnazija

             4.Škola stranih jezika Engleskog, Njemačkog, Talijanskog i Francuskog

             5. Škola za Humane djelatnosti.

             6. Škola za  informatičare

             7.  Studij informatike  i komunikologije.

             8.  Pod diplomski studij informiranja i komunikologije

             9.  Studij alternativne medicine.

           10..Škole starih zanata

                  a. Kovača, b.  Klesara, c.  Zidara, d.  Tesara, e.  Kožara,  f.  Ovčara,

                  g.  Kozara, h.  Eko poljoprivrednika

            11.Škola Kuhara i konobara 

            12. Specijalna škola hrvatskog jezika za Hrvate koji žive i rade izuva Hrvatske                 a ne znaju  hrvatski jezik.

 ŠPORTSKI SADRŽAJI:

                      1. Škola nogometa

                      2. Škola Rukometa

                      3. Škola Košarke

                      4..Škola Tenisa

                      5. Škole i drugih sportova za koje se ukaže potreba.

         Prioritet imaju nadarena i djeca  koja su bez jednog  ili oba roditelja

         Na školama i fakultetima predavat će najpoznatiji stručnjaci iz Hrvatske i svijeta.

         Gro nastave će se izvoditi putem Interneta.

         Škole sportova će voditi najpoznatiji hrvatski sportaši.         

 Organiziranje sportskih natjecanja u raznim disciplinama te  trka  magaraca, trka konja i drugi tradicionalnih zabavnih  natjecanja. 

           

ZNANSTVENI SADRŽAJI:
 

            Svake godine održat će se susret mladih znanstvenika i to :

                        a. Predškolske nadarene djece- inovatora

                        b. Susret nadarenih - inovatora đaka osnovne škole

                        c. Studenata

                        d. Znanstvenika iz Hrvatske i svijeta po raznim temama..

                        e. Susret Hrvatskih znanstvenika koji žive i rade izvan Hrvatske.

 

2. 1.  MINISTARSTVO KULTURE:

        KULTURNI SADRŽAJI

             1. Likovna kolonija

                 Kompletno selo Polići koje ima 15 kamenih zgrada sa okućnicama biti će likovna kolonija, gdje će se tokom cijele godine sastajati likovni umjetnici.  Organizirat  će se Škola likovnjaka od početnika do vrhunskih zvanja i stručnih  dostignuća.

           2.. Kipara, Organizirat će se radionica, seminari i Škola umjetnika uz škole                              drugih djelatnosti.

           3. Škola plesa i folklora

           4. Škola za pjevače-glazbenike

            5.. .Park skulptura

             6.  Muzej starina

             7.  Organiziranje festivala izvorne glazbe

              8.  Festivala plesa i folklora.

              9.  Festivala izvornih suvenira.

            10.  Organiziranje  specijalnog druženja jednu sedmicu mladih koji traže                        .           bračnog druga i drugih programa za zbližavanje mladih.

.           11. Organiziranje jeden sedmice kada jedna država svijeta, koja će predstavljati svoju
zemlju od izvornog folklora suvenira do suvremenih dostignuća.

               12.  KNJIŽNICA sa djela  iz Hrvatske i svijeta u koja će  biti i izložba  nastalih djela na Orahu.

 

3. 1.  Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

Svojim nadležnostima i stručnim timom sudjeluje od  urbanizacije do izgradnje kompletno centar u kojem su predviđeni slijedeći sadržaji:.   

              1. Hotel- lječilište za astmatičare i plućne bolesnike

             2. Hotel za sport i rekreaciju

             3. Za sudionike Kongresa i međunarodnih susreta.

             4. Hotel za liječenje alternativnom medicinom

             5. Hotel sa 5 zvjezdica za državnike i specijalne goste.

             6. Hotel za pse i druge kućne ljubimce.

            7. Hotel uz KONGRESNI CENTAR za prihvat 3do 5000 sudionika sa svim sadržajima potrebnim za održavanje  međunarodnih skupova.

              8. OBJEKTI  DRŽAVA SVIJETA

                 Izgradnja objekata za mlade  karakterističnih arhitekture svake Države                                      Svijeta.

                 Svaka država svijeta dobiva besplatno 5.000 m2 na prekrasnom području za                            izgradnju objekta za mlade te države. Objekti će biti prepoznatljivi po                                    arhitekturi te Drave i služit će mladima te države i njihove aktivnosti.

             9. GENETSKI CENTAR ZA KOZE

             10. GENETSKI CENTAR ZA OVCE

             11. GENETSKI CENTAR ZA MAGARCE

             12. GENETSKI CENTAR ZA BRDSKE KONJE

             13. APARTMAN HOTEL ZA ZBRINJAVANJE OSOBA TREĆE                                        ŽIVOTNE DOBI

                        Ekskluzivne vile za osobe treće životne dobi.

                        Te  objekti I.,II.,III., IV i V., kategorija smještaj za osobe treće životne                          dobi, bolnica i stacionar.

             14. EKSKLUZIVNE VILE

                        Poseban odabran prostor za ekskluzivne vile, sa prekrasnim pogledom i                          prirodnim ljepotama najkvalitetniji prostor koji se na tom prostoru može naći.

 

             15.  ŽIČARA

             Koja polazi od Kućetina ,odnosno sa prostora između Kućetina i Pekuse 500 metara od granice sa Bosne i Hercegovine. Penje se na brdo Kod Ćulava, spušta do Parpatnjica, ponovno penje na najviši vrh Mitokit. Sa Mitokita spusta se u Kokoriće Ponovno penje na brdo Rilic i sa brda Rilić spušta se direktno na more. cca 2o km.

.            Drugi krak ide od Oraha do Prapatnica do brda Šibenik spušta se u Kozicu iz Kozice ide an Bijakovi i sa Bijakove spušta se na more između  Makarske i Tučepi 

 

4.1. Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva

              Veći dio površine u vlasništvu je Hrvatskih šuma. U naravi sada je makija, a     prema programu cijelo područje treba putem dobrovoljnih radnih akcija pošumiti i           učiniti taj dio prirode plemenitijim i za turiste interesantnijim. Ujedno će se od  krša sadnjom plemenitog raslinja dobiti kvalitetna drvna masa.

            Pitanje slivnih voda, drenaža terena i zaštita od požara te natapanje dovodom na            to područje pitke i industrijske vode.

            Programom se unapređuje regionalni razvoj i oplemenjuje i gospodarski             unapređuje prostor koji je sada zapušten.

            Cijelo područje je idealno za razvoj regije seoskim turizmom, a bogata ponuda koju program pruža je garancija uspjeha malih segmenata.

            Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva koordinira             programe i projekte razvoja i ove regije namijenjenih razvoju Splitsko-         dalmatinske županije i šire regije, potiče razvoj područja koje zaostaje za             nacionalnim razvojnim prosjekom. Može surađivati u aktivnostima u sklopu        Regionalnog operativnog programa Splitsko-dalmatinske županije kao svojevrsne    propusnice za EU fondove, ali i u aktivnostima grada Vrgorca.
            Odnoseći se na šumarstvo, može u okviru ovog programa organizirati radionice             pošumljavanja tipa u cilju upoznavanja vrsta        šumskih sadnica, šumarske ekologije, zaštite šuma od elementarnih nepogoda i       antropogenih utjecaja, požara, zatim očuvanje šumskih genetskih izvora i šumskog reprodukcijskog materijala.

            U pitanjima lovstva edukacijska nastava može biti o primjenjivim propisima,       primjeni sredstava za zaštitu bilja u šumarstvu, šumskom sjemenu.

            U segmentu vodnog gospodarstva prati i prilagođava vodno-gospodarski razvoj s          potrebama gospodarskog razvitka pa zainteresirani mladi i lokalno stanovništvo     može doznati vrijedne informacije kao npr. i o odvodnji i navodnjavanju zemljišta, upravlja vodnim dobrom i njegovim korištenjem.

            Radionica <Zaštita mora od zagađivanja s kopna> bila bi dodatni zanimljiv         edukacijski materijal.

5. 1. Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.

 Organiziranje mladih po gradovima, općinama i državama svijeta i njihovo uključivanje u realizaciju program te edukacije  mladih od gospodarskih do humanih zanimanja. Mladima se otvaraju vrata i osposobljava ih se za samostalni kvalitetan život.

 Sa druge strane putem programa liječenja od droge gdje se planira jedno kompletno selo sa desetak kuća i okućnica  organizirati centar za odvikavanja  od droge. Sada imamo jednu zgradu gdje uspješno se liječe mladi koja funkcionira već desetak godina.  .Nazivamo to komunom. Nažalost malog je kapaciteta može primiti 10 do 15 ovisnika. Povećanjem kapaciteta za 10 do 20 puta učinit će se veliki korak naprijed u liječenju  mladih ljudi. Program je bogat raznovrsnim edukacijskim sadržajima  vezanih za mlade i uključivanje  mladih i njihovo  aktivno učešće  kod realizacije programa.

 
6. 1.   Ministarstvo Turizma

        Ovaj program je od posebnog značaja za razvoj ruralnog turizma gdje se osigurava dolazak ciljane klijentele i to tokom cijele godine. Kod realizacije programa Međunarodnog centar Mladih razvija se: Znanstveni, Zdravstveni, sportski, kongresni izletnički, školski , kulturni, etnički, povijesni i ekološki turizam.

7. 1. Ministarstvo poljoprivrede ribarstva i ruralnog turizma

 

Programom ej predviđena ekološka proizvodnja hrane i pića. PROIZVODNJA I KONZUMACIJA PRIRODNIH JELA I PIĆA.

            Proizvodnja grožđa, pšenice sa obradom n a starinski način kromira i drugog     povrća . Badema , oraha i drugih voćaka

         GENETSKI CENTAR ZA KOZE

        GENETSKI CENTAR ZA OVCE

        GENETSKI CENTAR ZA MAGARCE

         GENETSKI CENTAR ZA BRDSKE KONJE

          TVORNICA VODE I BEZALKOHOLNIH PIĆA

            (Postoji prirodni neiscrpan rezervat vode)  te je planirana jedna tvornica u          Nikojima a druga u Kokoricima, io tvornica bezalkoholnih pica (ljekovitih sokova    i čajeva, koristeći prirodne ljekovito bilje koje raste na tom području. 

        ETNO PARK

            u etno parku  uzgajati će se sve vrste blaga koje su uzgajali stanovnici tok kraj               prije 100 i vise godina. Organizirat će se ista seoska domaćinstva nista se neće mijenjati, kako bi posjetioci vidjeli izvorni macin  života, kakvim danas rijetko     gdje se žive posebno ne u Evropi.
            Putem seoskih domaćinstava pokrenuti proizvodnju te postojeće stare objekte prilagoditi obiteljskim hotelima i malim smještajima uz serviranje gostima izvornih jele i pica.

Cijelo područje je idealno za razvoj ruralnog turizma a bogata ponuda koju program pruža ej garancija uspjeha malih segmenata.

8. 1. Ministarstvo mora prometa i infrastrukture

 
Program se realizira na području sa juga od mora do granice sa Bosnom i Hercegovinom Žičara koja jednim trakom ide od zaseoka Kućetine prema moru do Živogozđa a drugi od Kućetina do Markića te preko Biokova do Makarske vezano je za more promet i infrastrukturu. To je područje u nadležnosti navedenog ministarstva čiji je interes da sve funkcionira u najboljem redu.

 
9.1. Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

 Jedan od osnovnih dijelova programa je edukacija mladih i  njihovo osposobljavanje za poduzetništvo  u svim gospodarskim granam sa naglaskom vraćanje izvornim zanatima, koji izumiru . Putem programa stari zanati će se favorizirati ,kako bi se pronašao put njihove reakrinacije i ekonomske opravdanosti u procesu razvoja suvremenog društva.

 
10. 1. Ministarstva vanjskih poslova

  ZGRADE DRŽAVA SVIJETA

            a. Izgradnja objekata za mlade  karakterističnih arhitektura svake Države Svijeta.

            b. Svaka država svijeta imat će jednu sedmicu godišnje za predstavljanje svojeg identiteta, kulture, običaja  suvenira tehničkih dostignuća , folklor, muzika i drugo.

  Ministarstvo Vanjskih poslova  sudjeluje na svim sastancima od prvog Skupa na kojem će se izvlačiti gradilišta te kod organiziranja natječaja za najbolje rješenje i koordinator je sa svim Ambasadama i konzulatima akreditiranih u Hrvatskoj.

Međunarodna ulica,  koju će sa njene sjeverne  strane krasiti zdanja prepoznatljive arhitekture država svijeta a sa njene južne strane prostire se divana slika polja, brada pejzaža do udaljenosti nekoliko desetina kilometara.

 Predviđeno je 50 različitih objekata zemalja svijeta. Svaka država dobiva  5.000 m2. za izgradnju objekta za njihove mlade koji će biti izgrađeni u stilu i prepoznatljivoj arhitekturi te države.

 

11. Ministarstva obrane

 
Područje na kojem se organizira program Međunarodnog centara mladi graniči sa susjednom državom Bosnom i Hercegovinom u dužini cca 30 km. Nalazi se na strateškom mjestu  veoma značajnom za odabranu teritorija RH . Osim strateškog cilja tim programom se educiraju mladi koji su veoma interesantni kao snaga na koju svako Ministarstvo obrane treba da računa. Infiltriranjem pojedinih dijelova programa kao što su borilačke vještine vještine gađanja, orijentacije na terenu i drugi mladi se raznim edukacijama u pojedinim područjima osposobljavaju i kao takvi lakše prihvaćaju programe Ministarstva Obrane.
 

12. 1. Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi

            1. Zdravstveni edukativni centar

            2..Zdravstveni centar za plućne bolesnike

            3 Zdravstveni centar za  alternativno liječenje

            4. Zdravstveni centar za liječenje menadžera od stresova

       Programom su predviđena dva hotela za zdravstveni turizam jedan za liječenje asme, koja se  samim boravkom od nekoliko nedjelja na tom području liječi bez lijekova te za liječenje dišnih organa. Područje je bogato kisikom čistim zrakom . Na udaljenosti  od 300. km nema nikakav tvornički zagađivač. Na tom području spaja se mediteranska i kontinentalna klima sto je specifično i pogoduje liječenju raznih bolesti.

            5. Alternativno liječenje.

 
13. 1. Turistička Zajednice RH

 

Programi sami po sebi čine  turističku ponudu koja se putem turističke zajednice Hrvatske treba oplemeniti i učinite ga dostupnoj na svim kontinentima gdje Turistička Zajednica Hrvatske ima te mogućnosti. Turistička Zajednica Hrvatske svoji sugestijama prijedlozima i pravovremenim usmjeravanjem i prilagođavanjem pojedinih programa turističkim potrošačima treba biti od dragocjene koristi, što je ujedno preduvjet da dobijmo kvalitetan turistički proizvod.

 

14. 1. Katolička crkva

 

             1.Krstina Brdo Krstina gdje će se izgraditi svetište u brdu sa namjenom posebnih obreda krštenja i vjenčanja, te najvećim križom na svijetu..

    2. Gospa Od Karmena, Zavjetna Gospa po vjekovnoj tradiciji /Crkava na brdu popravljena)

     Stoljetan tradicija zavjeta .nekad se je dolazilo do te crkve i dati zavjeti cak sa udaljenosti od 30 km, i to pješke, 5 do 8 sati pješačenja i  toliko na povratku kući..

               3.. Kapela zaštitnica sela Bilića i Šoljkovih kuća.

              4.  Crkva Svetog Marka

              5.. Crkva Svetog Ilije.

              6. Put križa sa 14 stajališta od trgovačkog centar do Krstine. 

              7. Zid zelja. Specijalna arhitektura  gradnje po natječaju tko napravi najbolje                           rješenje

              8. Sveti Ilija brdo posvećeno svecu gromovniku Crkva Svetog Ilije.

              9. Zajedničko moljenje krunice.

              

 

15. 1 Zavod za zaštitu spomenika Kulture.

             7.  1... Postojeće građevinske objekte okućnice i vrtače(Obnoviti i sačuvati od                          propadanja)

             7.2. Zaseoke: Jakićeviće, Jelaviće, Poliće Vujčiće, Brljevice, Biliće, Katavići                             Buljani, Markici. Kućetine i Pekuša. Sve zaseoke ,kuće i okućnice                                              zaštititi, popraviti i spasiti od propadanja.

             Uključiti navedene zaseoke u kulturne spomenike Hrvatske, UNECO i druge  međunarodne organizacije, koje se bave zaštitom kulturnih spomenika.

 

16.1. Državni zavod za zaštitu prirode


17.1.Gospodarska komora

Gospodarska Komora svojim aktivnostima objedinjuje gospodarske subjekte , te organizira i program predstavlja u tuzemstvu i inozemstvu po sajmovima te sudjeluje u izradi marketinga i promidžbenih materijala i njihovoj distribuciji.

18.1.  Diplomatska odnosno konzularna predstavništva

             a. Izgradnja objekata za mlade  karakterističnih arhitekture svake Države                                               Svijeta.

            b. Svaka država svijeta imat će jednu sedmicu godišnje za predstavljanje svoje                          identiteta ,: Kulture, običaja  suvenira tehničkih dostignuća , folklor,                          muzika i drugo.

             . Predviđeno  50 lokacija za 50 zemalja svijeta . Svaka država dobiva  5.000 m2. za izgradnju objekta za njihove mlade u stilu prepoznatljive arhitekture te države. .

To će ujedno biti centar mladih te države. Svjetska ulica koja će  po dužini od nekoliko kilometara biti predstavljene arhitekture svijeta. Mladi  će imati svoj prostor putem kojeg će imati priliku predstavljati svoju zemlju  od folklora, umjetnosti do suvremenih informatičkih dostignuća.. Diplomatska predstavništva su nosioci svog dijela programa od informacija do izvlačenja lokacije gradilišta , raspisivanje natječaja u svojoj zemlji za najbolje rješenje, izgradnje objekta do realizacije programa koji će se putem u tom objektu predstavljati..

Izgradnjom SVJETSKE ULICE  koju će sa njene zapadne strne krasiti zdanja prepoznatljive arhitekture država svijeta a sa njene južne strane prostire se divana slika polja, brada , pejzaža do udaljenosti nekoliko desetina kilometara. Zbir svjetskih kultura i običaja na jedinom mjestu naći će se cijeli svijet u malom. Sve sa nadom da će mladi naći zajednički jezik te da će zajednički pridonositi međusobnom razumijevanju. toleranciji i uvažavanju. Sa nadom da će različitosti koristiti kao bogatstvo svih žitelja zemlje a ne da bude uzrok podjelama ,ratovima mržnje i netrpeljivosti.   Mladi moraju mržnju zamijeniti ljubavlju nestrpljivost tolerancijom , podjele zajedništvom . Vjerujemo u mlade svijeta da su svjesni da je naša planeta zemlja naša zajedničko bogatstvo ali i briga za svaki pedalj te zemlje da je sačuvamo i sačuvamo za nas i za buduće generacije..

        

 

                     OBRAZLOŽENJE

       1. UVOD

            

To je prvenstveno hrvatski nacionalni program, koji se  realizira na području   Splitsko-dalmatinske županije,  konkretno na cijelom području grada Vrgorca, te dijelom Makarske i Ljubuškog (susjedne BiH), na površini cca 200. km2.. Ukupne investicije cca 900 miliona  EURA.

Nosioci programa:

      Grad Vrgorac i Hrvatski Svjetski Sabor

            Idejni autor programa Niko Šoljak

            Tehnički autor Zlatan Polić       

             Program se realizira pod pokroviteljstvom Ministarstava Znanosti Obrazovanja i Sporta Republike Hrvatske i pod pokroviteljstvom Splitsko-Dalmatinske Županije

 1. UVOD

             Suvremeni razvoj društva na jednoj strani donosi progres ,bolje i zdravije se živi, duži je životni vijek, , tehničke mogućnosti su olakšale stvaranje novih vrijednosti sa manjom jedinicom utroška vremena nekoliko puta se postiže veći učinak. Nove tehnologije i razvoj čovjeka kao ljudskog bića istovremeno vodi ka robotizaciji čovjeka. Razvojem tehnike ,čovjek tehniku koristi za vlastite blagodati, praktično tehnika služi čovjeku. Taj razvoj ide do  jedne  granice, kada se dođe do te granice mijenjaju se uloge i čovjek postaje robot, umjesto da tehnika služi čovjeku. Čovjek  služi tehnici. Razvojem tehnike i brzog koračanja čovjeka ka robotu materijalne potrebe se razvijaju na uštrb duhovnih vrijednosti, tako da čovjek sve   više i više radi i sve vise i više zarađuje, više i više troši, a na drugoj strani ostaje mu sve manje i manje za  obitelj za njegov duhovni život. Proces globalizacije koji je neminovan i koji ubrzava kretanje čovjeka ka toj granici je nezaustavni proces ali se može usporiti njegova brzina kretanja i time   osigurat i čovjeku da njemu služi tehnika a ne on tehnici.

            Nažalost, sadašnje stanje u društvu je zabrinjavajuće. Mladi od vrtića pa do dodiplomskih studija uči se kako zaraditi, kako steći materijalna dobra a da duhovni odgoj je zanemaren i različito od države do države svijeta tim životnim potrebama se malo ili nimalo ne posvećuje pažnja. U mentalnom sklopu razvijaju  se sve veće potrebe za materijalnim vrijednostima  Ne biraju se sredstva da se dođe do materijalnih vrjednoti  što rezultira gubitak morala i moralnih vrijednosti kao osnovno mjerilo vrijednosti čovjeka a cvate kriminal, droga ,alkohol, mito i korupcija. Imamo veliki broj ubojstava vlastitih roditelja od strne  njihovih sinova i to najčešće iz koristoljublja. Kada to usporedimo sa moralnim vrijednostima kada sin ocu nije smio reci neću, niti povisiti glas vidimo da su  moralne vrijednosti izgubile onu snagu koju bi trebale imati a to je da barem budu jednake sa materijalnim vrijednostima. Iako bi duhovne  trebale biti iznad materijalnih vrijednosti. S obzirom da je znanstveno dokazano da  za normalno zdravo funkcioniranje  organizma jednako je potrebna hrana koju svakodnevno konzumiramo i duhovan hrana, koje se najčešće odričemo u korist stjecanja materijalnih dobara. Isus je rekao> Zdrav duh u zdravom tijelu>  Bez zdrava duha nema zdrava tijela. Ako znamo da je to tako, moramo se upitati što mi to činimo sami sebi ,gdje nas to   vodi i gdje ćemo stići. Ako kažemo da  su u životu najvažnija obitelj i društveni život, moramo se upitati gdje je danas obitelj, koliko mi individualno i društveno posvećujemo pažnju tom osnovnom izvoru života. Osim toga, moramo se upitati koliko mi kao  pojedinac pridonosimo društvenom radu, ako znamo  da  bez društva individualac   ne može egzistirati.. Drugim riječima, ako želimo zdravo živjeti, te sebi i svojim pokoljenjima osigurati bolje sutra, moramo se vratiti osnovnom izvoru života, a to je obitelji i  društvenom radu. Trebamo uspostaviti ravnotežu između duhovnog i materijalnog, i vratiti se prirodi poštujući Zakone prirode. Zakoni života i smrti, Zakoni koje nitko ne može zaobići niti na bilo koji način izigrati. Cijeniti i očuvati prirodna bogatstva naše palneet ( vodu, zemlju i zrak ) za sadašnje i buduće generacije.

            Moramo se posvetiti mladima od rođenja pa do osposobljavanja za          samostalni život. Mladima treba omogućiti da međusobno komuniciraju, da upoznaju svoju kulturu i kulturu drugih naroda, da shvate i prihvate život i unaprijed znaju da će imati život kakvog ga sami osiguraju a to mogu radom, radom i samo radom. Uvažavajući zakone prirode, običajima i kulturnih vrijednosti naroda svijeta koristeći blagodati, Bogom date a to je da su sretni što te blagodati imaju. Mlade treba osposobiti za sretan život, za ljubav prema sebi samima, prema obitelji, prema bližnjima, prema svim živim bićima svijeta. Mladi moraju shvatiti i prihvatiti da su jedinka Bogom dana koja treba  pošteno odraditi zadano i kada to odradi vratiti se od kuda je i došao. Ili tko zna kuda, ali je sigurno da  umire.                                          

2. POSTOJEĆE STANJE

              Međunarodni centar Mladih nije nastao slučajno ili se nekome prohtjelo da ga   organizira. Nastao je  iz potrebe da se pokrene jedan nova stranica. Da promijenimo odnosa nas sami prema nama, prema mladima prema sadašnjim i   budućim generacijama. Da iskoristimo ono što imamo, Bogom date prirodne  vrijednosti, bogatstvo kakvog na svijetu nema počevši od geografskog smještaja pa do klime i kompleksa od 200 km2 sačuvane izvorne prirode, na čijem prostoru se nalaze zaseoci. Svaki zaseok ima 10 do 15 kamenom zidanih kuća crijepom pokrivenih ograđenih ogradama i gospodarskim dijelovima, napuštenih, praktično prepuštenih zubu vremena, koje ih svakodnevno nagriza.    Suprotno tome, te zgrade odišu životom, svako jutro, čekajući  da čuju dječji plač koji se u tim zgradama ne čuje već nekoliko desetljeća. Međunarodni centar  mladih je sunce koje se na Orahu ponovno rađa. Život koji će dati život svakoj  zgradi, svakom kamenu, svakom proplanku a za uzvrat će dobiti nadu za sretnije i bolje sutra za njih i njihove obitelji. Orah je područje koje obuhvaća jedno brdo uz koje, na kojem i oko kojeg je   raspoređeno 21 selo, od kojih svako selo ima 10 do 20 kuća te vrtiće i proplanci  pristupačni i pitomi za čovjeka tog kraja, a miroljubivi za svakog došljaka bez obzira na njegovu vjeroispovijed, običaje, kulturu ili druge  vrijednosti ili slabosti.  Na Orahu je uvijek svatko dobronamjeran i dobro došao. Na Orahu se spaja kontinentalna i mediteranska klima, te je zrak pogodan za liječenje mnogih bolesti, a  posebno astme i plućnih bolesti. O Orahu postoje mnoge pisane i  nepisane priče. Pojedini žitelji su postali legenda po svojim sposobnostima i  djelima koja su činili. Na Orahu je bilo nekoliko stručnjaka koji nisu imali ni osnovnu školu a obavljali su poslove za koje danas treba fakultetska  sprema. Imali su zubara, seljaka koji je liječio embargo,(Ante Ilić) koji je rješavao prijelome kostiju(Grgo Ćulav), liječio od ugriza zmije zlića i drugih velikih rana (Ante Ilić)i, seljanku koja je porađala mlade,(Ivanovica Kraljević). Liječenje bio energijom (Ivanovica Kraljević) je dijelio pravdu, mirio .(Jure    Bilić)    Imali su svoje što im je bilo potrebno za  normalan život. Skoro svaka druga kuća imala je  žrvnje za ručno mljevene žita. Imali su svog mesara i           grobara i druge..Praktički sve što im je trebalo za normalno održavanje života.  Što je  najvažnije, imali su obitelj sa 5 do dvanestero dejce . Znao se je red, tko što radi i tko je za što zadužen. Imali su blago, krave, ovce, koze konje, magarce, kokoši, svinje i guske. Poljoprivrednici su sijali pšenicu, ječam, zob, kukuruz, krumpir, kupus, repu, blitvu, rajčice, paprike, salatu, krastavac i dinje, smokve, grožđe, te izuzetno kvalitetno vino i rakiju. Zemlju su obrađivali ručno.

            Danas je to prošlost.  Putem realizacije programa Međunarodnog centra mladih,  institucija za zaštitu kulturnih spomenika, institucija sustava RH i institucija sistema svijeta vratit će se cijelo područje Oraha izvornom obliku života, kako bi mladima svijet mogli pokazati i dokazati da je život lijep onoliko koliko ga oni sami  uljepšaju. Da je svaki čovjek kovač svoje sreće,  da će žeti ono što  posije.

            Mladi moraju imati povjerenja u sebe, moraju se osloboditi straha od života. .Trebaju uživati u onome što imaju ,Uživati u svojoj i tuđoj sreći onda se     dvostruko uživa. Riješiti se egoizma biti bogati duhom kako bi bili bogati i u životu.
           Orah  se  nalazi se na  sjevernoj strani  Grada Vrgorca . Brdo  Orah sa svoje sjeverne strane u  podnožju brda granici sa Bosnom I Hercegovinom.
            Prostor obuhvaća jedno cijelo brdo sa čije  južne strane se nalaze  nastanjena sela Banaj, Cikoje  takozvano . I zaseoci Oraha Polići, Pokranjca, Luka i     Maoc. Na brdskom djelu zaseoci su prazna,  tako da je 15  zaseoka nenaseljeno.    Svaki zaseok  ima 10do 15 starih kamenom zidanih objekata prizemnica i katnica sa crijepom pokrivenih. Očuvanih od zuba vremena . Neke zgrade su već ostale bez krova.. Većina kuća ima okućnicu dvorište i prateće sadržaje, štalu za blago gajetu za spremanje sjena(Zimnice ) i druge sadržaje koje su bili potrebni za održavanje života.

            .Kompletno brdo zove se < ORAH < sa zaseocima:   Polici donji. Pokranjca, Luka, Maoc, Granići, Bubnji, Jakićevići, Jelavići, Polići gornji  Vujčići, Brljevići, Bilići, Šoljkove kuće, Katavići,  Buljani, Ćulavi,  Kućetine, Pekuša, pripadajuća seal brdu Orag  Cikoje,Banaj Prapatnice, Stilje, Kašće, Mijaca i  Zavojani. Sela su bez vode i kanalizacije a neka i bez struje i pristupnog puta.
             Na brdu između brežuljaka postoje obradive njive njive. Na tom području ima nekoliko verskih objekata te par prohodnih spilja sa bogatim stalagmitima i    stalaktitima. Na Orahu se nalazi nekoliko svetište, , Crkva Svetog Marka, Crkva Gospe od  Karmena (Zasitne Gospe) Kapela u kojoj je Gospin kip, Crkva Svetog Ilije, Krstina i Popova kuća.
            Brdo Orah je mjesto gdje se  spaja se mediteranska i kontinentalan  klima te je bogato sadržajem kisikom tako da se neke bolesti liječe samim boravkom na terenu (Asma idr.). Od mora je udaljeno 35 km, Zračne linijom 5do 8 km.U udaljenosti od  300. km nema nikavim zagađivača zraka. Cijelo područje je bogato ljekovitim biljem posebno , kaduljom,vriskom majčinom  dušicom , hajdučicom, bjelim i crnim sljezom i drugim biljem. Rastinje je bjelogorično  jasen, hrast, grab i dr.sa manjim djelom crnogoričinog bilja.bor,  čempres, slanika smreka i dr.

3. CILJ :

             Objediniti snagu mladih svijeta i istu potrebiti za dobrobit mladih i njihove           budućnosti
            Programom znanstveno-edukativni, zdravstveno- sportsko-rekreativni , etno -   eko-  prirodno- duhovni -humani  centar mladih svijeta. Program predstaviti , uključiti mlade svijeta putem pojedinih segmenata programa . Otvoriti prostor za  njihovo djelovanje i saznanja, koja im mogu pomoći u životu 
            Na jednom mjestu predstaviti kulture svih zemalja svijeta, mladima svijeta          omogućiti saznanja o životu , o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Omogućiti    mladima međusobnu suradnju putem škole, seminara, sportskih i kulturnih  aktivnosti i prirodnih vrijednosti suvremenom društvu robotizacije, te spoznaja    života i životnih vrijednosti,. Također želimo pružiti saznanje o humanizmu. materijalnim i duhovnim vrijednostima, odnosno  jednih naspram drugih , o  njihovoj međusobnoj ovisnosti . Poticanje mladih na zdravo življenje, zdrave  moralne odnose među mladima i njihovo osposobljavanje za budućnost.

4. ZADATAK:

            Osigurati mladima Svijeta prostor za njihovo organiziranje realizaciju  njihovih      programa ,kako bi koa organizirana snaga mogla čuvati i sačuvati kulturne i nacioanlne vriejdnosti svoje držaev i životne vriejdnsoti sviejta Da se maldi osposbe za očuvanej planet i njenih vriejdnsoti  vode, zemlje i zraka  .Osigurati mladima edukaciju za očuvanej života I ljudskih vreijdnsoti.. Stručno osposobljavanje prema njihovim željama i potrebama Da na jednom mjestu na ovoj planeti pronađu sebe spoznaju ljepote života i osposobe se da uživaju u svemu što im život pruža.. ,Omogućiti mladima   svijet spoznaje o drugim kulturama, spoznaje vrednovanja vlastitih i tuđih kvaliteta, poticanje mladih na razmišljanje o sebi i drugima.  Osposobljavanje  mladih putem raznih sportskih, kulturnih i drugih na kreativni sadržaja da te spoznaje koriste i prenose na druge. Uputiti mlade kako da prepoznaju i vrednuju moralne vrijednosti, kako da ih prihvate kao sastavni dio života  kao ljudske vrijednosti  iste aktivnosti primijeniti na sebe i druge. , na  uvažavanje različitosti

5. REZULTATI KOJI SE OČEKUJU

 

            Očekujemo unapređenje življenja kod mladih ljudi , poticanje osjećaja   odgovornosti kako za njih samih gatko i za društvo u kojem se nalaze.

 

6.VRIJEME POČETKA I ZAVRŠETKA PROGRAMA:

 

            Početak  programa  2005 godina.

            Završetak  beskonačno.

 

 SADRŽAJ PROGRAMA:

 

  1. ŠKOLSKI SADRŽAJI.

  2. ŠPORTSKI                       

  3. KULTURNI SADRŽAJI

  4.  ZNANSTVENI SADRŽAJI

  5. ZDRAVSTVENI SADRŽAJI.

  6. TRGOVAČKI CENTAR

  7. VJERSKI

  8. ALTERNATIVNA MEDICINA Liječenej bioenergijom travama i drugim metodama

  9. KONGRESNI TURIZAM 

10. MEĐUNARODNA NATJECANJA sportskA, kulturnA, gospodarskim i drugim područjima..

 

11. HOTELI

12. ZGRADE DRŽAVA SVIEJAT

13. GENETSKI CENTAR ZA KOZE

14. GENETSKI CENTAR ZA OVCE

 15. GENETSKI CENTAR ZA MAGARCE

16. GENETSKI CENTAR ZA BRDSKE KONJE

 17. APARTMAN HOTEL ZA ZBRINJAVANJE OSOBA TREĆE ŽIVOTNE DOBI

18. EKSKLUZIVNE VILE

19. ZIČARA

20 ETNO SELA: JELAVIĆI, POLIĆI, VUJČIĆI, BILIĆI KATAVIĆI I KUĆETINE

21. PROIZVODNJA I KONZUMACIJA PRIRODNIH JELA I PIĆA.   

22 TVORNICA VODE I BEZALKOHOLNIH PIĆA

23. KOMUNA ZA LIJEČENJE OVISNIKA OD DROGE I ALKOHOLA.

 

. VRIJEME IZVOĐENJA REALIZACIJE

 

  1. 2007. Godina Pripreme programa,
  2. 2008 godine,  Dopuna urbanističkog planA Grada Vrgorca i početak gradnje infrastrukture..
  3. 2009.godien. Završetak gradnje i početak  realizacija pojedinih dijelova programa
  4. 2010.god.većina objekata u funkciji, prema idejnom programu.
  5. 2011. god.  Svi objekti u funkciji ,organizacijsko organiziranje i početak  funkcioniranja Međunarodnog centara mladih.

 

7. SADRŽAJ PROGRAMA:

 

            7.  1... Postojeće građevinske objekte okućnice i vrtače(Obnoviti i sačuvati od                          propadanja)

 

            7.2. Zaseoke: Jakićeviće, Jelaviće, Poliće Vujčiće, Brljevice, Biliće, Katavići                             Buljani, Markici. Kućetine i Pekuša. Sve zaseoke ,kuće i okućnice                                              zaštititi, popraviti i spasiti od propadanja.

                        Uključiti navedene zaseoke u kulturne spomenike Hrvatske, UNECO i                          druge međunarodne organizacije, koje se bave zaštitom kulturnih                          spomenika.

 

            7.3. Odrediti Građevinska područja uz svaki zaseok  na kojima će se moći graditi                                  novi obleti..

            7.4.  Izgradnja sportskog aerodroma

            7.5.  Urbanizirati 50 gradilišta na najatraktivnijem  području. Svako gradilište biti                     će površine 5.000,00 m2 i dodijeliti državama svijeta za izgradnju objekta                     za mlade u prepoznatljivoj arhitekturi te države svijata.

8. 0. ŠKOLSKI SADRŽAJI

            8. 1. dječji vrtić

            8. 2. Osnovan Škola

            8. 3. Gimnazija

            8. 4.Škola stranih jezika Engleskog, Njemačkog, Talijanskog i Francuskog

            8. 5. Škola za Humane djelatnosti.

            8. 6. Škola za  informatičare

            8. 7.  Studij informatike  i komunikologije.

            8. 8.  Pod diplomski studij informiranja i komunikologije

            8. 9.  Studij alternativne medicine.

            8. 10..Škole starih zanata

                  a. Kovača

                  b.  Klesara

                  c.  Zidara

                     d.  Tesara

                     e.  Kožara

                  f.   Ovčara,

                  g.  Kozara

                     h.  Eko poljoprivrednika

 

9.0. ŠPORTSKI SADRŽAJI

 

                     9. 1. Škola nogometa

                        9.  2. Škola Rukometa

                        9. 3. Škola Košarke

                     9.  4..Škola Tenisa

                     9.  5. Škole i drugih sportova za koje se ukaže potreba.

          Prioritet imaju nadarena i djeca  koja su bez jednog  ili oba roditelja

          Na školama i fakultetima predavat će najpoznatiji stručnjaci iz Hrvatske i svijeta.

         Gro nastave će se izvoditi putem Interneta.

         Škole sportova će voditi najpoznatiji hrvatski sportaši.      

                     9.  6. Organiziranje sportskih natjecanja u raznim disciplinama te  ,trka   magaraca, trka konja, i drugi tradicionalnih zabavnih  natjecanja. 

  

10. KULTURNI SADRŽAJI

              10. 1. Likovna kolonija

                     Kompletno selo Polići koje ima 15 kamenih zgrada sa okućnicama biti će                      likovna kolonija, gdje će se tokom cijele godine sastajati likovni umjetnici. 
Organizirat  će se Škola likovnjaka od početnika do vrhunskih zvana i stručnih  dostignuća.

10. 2. Kipara, organizirat će se radionica, seminari i škola umjetnika uz škole drugih djelatnosti.

          10. 3. Škola plesa i folklora

          10.  4. Škola za pjevače-glazbenike

            10.  5. Park skulptura

            10.  6.  Muzej starina

            10.  7.  Organiziranje festivala izvorne glazbe

            10.  8.  Festivala plesa i folklora.

            10.  9.  Festivala izvornih suvenira.

            10.  10.  Organiziranje  specijalnog druženja jednu sedmicu mladih koji traže                 .           bračnog druga i drugih programa za zbližavanje mladih.

.           10. 11. Organiziranje jeden sedmice kada jedna država svijeta, koja će               predstavljati svoju zemlju od izvornog folklora suvenira do suvremenih  dostignuća.

  10.12. KNJIŽNICA sa djelima Hrvata iz Hrvatske i svijeta u koja će  biti i izložba nastali djela na Orahu.

 

11. 0.  ZNANSTVENI SADRŽAJI

            Svake godine održat će se susret mladih znanstvenika i to :

                        a. Predškolske nadarene djece- inovatora

                        b. Susret nadarenih - inovatora đaka osnovne škole

                        c. Studenata

                        d. Znanstvenika iz Hrvatske i svijeta po raznim temama..

                        e. Susret Hrvatskih znanstvenika koji žive i rade izvan Hrvatske.

 

12. 0. ZDRAVSTVENI SADRŽAJI.

           

            12. 1.Zdravstveni centar- za astmatičare

            12.2..Zdravstveni centar za plućne bolesnike

            12. 3 Zdravstveni centar za  alternativno liječenje

            12. 4. Zdravstveni centar za liječenje menadžera od stresova.

 

13. TRGOVAČKI CENTAR

            Izgradnja suvremenog trgovačkog centra za potrebe žitelja i zaposlenika na Orahu a i šire.

14. ALTERNATIVNA MEDICINA

Liječenje bioenergijom travama i drugim metodama

 

15. VJERSKI SADRŽAJI 

 

15. 1..Krstina Brdo Krstina gdje će se izgraditi svetište u brdu sa namjenom                              posebnih obreda krštenja i vjenčanja.

 

15. 2. Gospa Od Karmena, Zavjetna Gospa po vjekovnoj tradiciji /Crkava na brdu                              popravljena)

              

                        Stoljetan tradicija zavjeta .nekad se je dolazilo do te crkve i dati zavjeti cak sa udaljenosti od 30 km, i to pješke, 5 do 8 sati pješačenja i toliko na povratku kući..

 

            15.  3.. Kapela zaštitnica sela Bilića i Šoljkovih kuća.

            15.  4.  Crkva Svetog Marka

            15.  5.. Crkva Svetog Ilije.

            15.  6. Put križa sa 14 stajališta od  Luke  do Krstine. 

            15.  7. Zid zelja. Specijalna arhitektura  gradnje po natječaju tko napravi najbolje                                  riješene Piramida sa vrhom prema zemlji.

            15.  8. Sveti Ilija brdo posvećeno svecu gromovniku Crkva Svetog Ilije.

            15.  9. Edukacija mladih o obitelji kao osnovnoj ćeliji života

            15. 10. Zajednička molitva Krunice mladih svijeta za mlade svijeta.

16.  KONGRESNI TURIZAM

 

17.  MEĐUNARODNA NATJECANJA

             u sportskim, kulturnim,  gospodarskim i drugim područjima..

 

18. HOTELI

             od 3, 4 i 5 zvjezdica-

              1. Hotel- lječilište za astmatičare i plućne bolesnike

             2. Hotel za sport i rekreaciju

             3. Za sudionike Kongresa i međunarodnih susreta.

             4. Hotel za liječenje alternativnom medicinom

             5. Hotel sa 5 zvjezdica za državnike i specijalne goste.

             6. Hotel za pse i druge kućne ljubimce.

 

19.. Hotel uz KONGRESNI CENTAR

             za prihvat 3do 5000 sudionika sa svim sadržajima potrebnim za održavanje međunarodnih skupova.

 

20. ZGRADE DRŽAVA SVIJETA

            Izgradnja objekata za mlade  karakterističnih arhitekture svake Države                         Svijeta.

            Svaka država svijeta dobiva besplatno 5.000 m2 na prekrasnom području za    izgradnju objekta za mlade te države. Objekti će biti prepoznatljivi po arhitekturi te Drave i služit će mladima te države i njihove aktivnosti.

 

21. GENETSKI CENTAR ZA KOZE

 

22. GENETSKI CENTAR ZA OVCE

 

23. GENETSKI CENTAR ZA MAGARCE

 

24. GENETSKI CENTAR ZA BRDSKE KONJE

 

25. APARTMAN HOTEL ZA ZBRINJAVANJE OSOBA TREĆE ŽIVOTNE DOBI

            Ekskluzivne vile za osobe treće životne dobi.

            Te  objekti I.,II.,III., IV i V., kategorija smještaj za osobe treće životne dobi,    bolnica i stacionar.

 

26. EKSKLUZIVNE VILE

            Poseban odabran prostor za ekskluzivne vile, sa prekrasnim pogledom i            prirodnim ljepotama najkvalitetniji prostor koji se na tom prostoru može naći.

 

2w3
21
21

27. ZIČARA

            Koja polazi od Kućetina ,odnosno sa prostora između Kućetina i Pekuse 500 metara od garnice sa Bosne i hercegovine. Penje se na brdo Kod Ćulava, spušta do Parpatnjica, ponovno penje na najviši vrh Mitokit. Sa Mitokita spusta se u Kokoriće Ponovno penje na brdo Rilic i sa brda Rilić spušta se direktno na more. cca 2o km..

Drugi krak odvaja se od ćulava ide u Prapatnice penej se an brdo Šibenik  spušat se u Kozicu penej se na Biokovo et spusta do mora između Makarsek i Tučepi

 

28. ETNO PARK

            u etno parku  uzgajati će se sve vrste blaga koje su uzgajali stanovnici tok kraj               prije 100 i vise godina. Organizirat će se ista seoska domaćinstva nista se neće mijenjati, kako bi posjetioci vidjeli izvorni macin  života, kakvim danas rijetko gdje se žive posebno ne u Evropi.

 

29. PROIZVODNJA I KONZUMACIJA PRIRODNIH JELA I PIĆA.

            Proizvodnja grožđa, pšenice sa obradom na starinski način kromira i drugog      povrća . Badema , oraha i drugih voćaka

 

30. TVORNICA VODE I BEZALKOHOLNIH PIĆA

            (Postoji prirodni neiscrpan rezervat vode)  te je planirana jedna tvornica u          Nikojima a druga u Kokoricima, io tvornica bezalkoholnih pica (ljekovitih sokova    i čajeva, koristeći prirodne ljekovito bilje koje raste na tom području.

 

31.  KOMUNA ZA LIJEČENJE OVISNIKA OD DROGE.

            Pekuša cijelo selo koje ima 10 kamenih kuća sa okućnicama,  gdje su živjele mnoge obitelji,   domaćinstva, koja su imali blago, kokosi, ovce, koze, kravu magarca i konje.)

 

32. VRIJEME IZVOĐENJA REALIZACIJE

 

  1. 2007. Godina Pripreme programa,
  2. 2008 godine, Program na ledini , Dopuna urbanističkog planA Grada Vrgorca i početak gradnje infrastrukture..
  3. 2009.godien. Završetak gradnje i početak  realizacija pojedinih dijelova programa
  4. 2010.god.većina objekata u funkciji, prema idejnom programu.
  5. 2011. god.  Svi objekti u funkciji ,organizacijsko organiziranje i početak             funkcioniranja Međunarodnog centara mladih.

 Predmet:          

            Pregled zaključaka sa redovne sjednice HSSD, koja je održana 19. lipnja 2008.  godine u prostorijama Instituta za Poljoprivredu i Turizam u Poreču

 

1. Potvrđuju se Zaključci s sastanaka održanog 29. svibnja u Vrgorcu gdje je na prostornoj lokaciji utvrđena kompatibilnost programa i stvarnog prostora na predmetnom geografskom području. Svi nazočni su suglasni da predmetna lokacija odgovara funkciji cilja i to: geografski, ambijentalno, konfiguracijski i  po svojoj ukupnoj površini te njezinim specijalnim dijelovima. Polje površine cca 700 ha, sa ne ograničenim količinama pitke i industrijske vode, kao i polje "Jezero" površine cca 500 ha, predstavljaju gotovo idealno područje za implementaciju i razvoj kombinatskog tipa proizvodnje ekoloških poljoprivrednih proizvoda, osobito raznog voća i povrća. Utvrđeno je da je danas samo oko 10% raspoložive površine, na ovim poljima, privedeno svrsi što znači da oko 90% površine stoji na raspolaganju novim investitorima od kojih se očekuje značajno povećavanje hrvatskog izvoza ovih, u svijetu izuzetno visoko traženih, ekoloških proizvoda, čija je prodajna cijena nekoliko puta veća od sličnih proizvoda koji ne ispunjavaju ekološke standarde.

Svi nazočni su se usuglasili da je područje MCM,  površine cca 200 km2, locirano u najatraktivnijem dijelu Europe, gdje se sučeljavaju mediteranska i umjerena kontinentalna klima te kroz koje prolazi suvremena cestovna prometnica, koja ga povezuje na TENT mrežu i preko nje sa cijelim svijetom. Izravna blizina Luke Ploče osigurava pomorsku vezu sa cijelim svijetom za transport robe i putnika. Slijedom toga nazočni su jednoglasni da je predmetna lokacija geografski i funkcionalno prihvatljiva za većinu zemlja svijeta, što predstavlja temeljne preduvjete za implementaciju i dugovječni razvitak vrlo širokog spektra gospodarskih, društvenih zdravstvenih, obrazovnih, športskih i drugih programa, odnosno projekata. Sve važnije informacije, o ovom dijelu Programa, mogu se pronaći na: www.mladi.hssd.hr

 

2. Svi programi i projekti, u okviru MEĐUNARODNOG CENTARA MLADIH, moraju sadržavati znanstvenu komponentu kao temeljni čimbenik za uključivanje mladih i talentiranih osoba u predmetno područje, po uzoru na znanstveni rad  kojeg vodi znanstvenik Korado Korlevic (Zvjezdarnica u Višnjanu, Istra, Hrvatska). Sa mladima treba raditi počev od vrtića pa do pod diplomskih studija uključujući andragoško obrazovanje i znanstveni rad sa osobama treće životne dobi.

 

3. U što kraćem roku treba početi sa edukacijom domicilnog stanovništva, na kojem bi se trebali aplicirati predmetni programi i projekti, s ciljem da se čim temeljitije informira o  formalno-pravnim normama, poticajnim mjerama Ministarstva, koja se temelje na namjenskim financijskim sredstvima za poticanje ekološke proizvodnje, odnosno za druge konkretne namjene iz sadržaja ovih Programa i projekata. Posebno je potrebno naglasiti da se, kod programa ekološke poljoprivredne proizvodnje radi o visoko profitabilnim ulaganjima, a državni poticaji imaju za cilj da se ta proizvodnja čim više locira na nedovoljno gospodarski  razvijena područja, Republike Hrvatske, kako bi postigao čim ravnomjerniji regionalni razvoj, kao temeljni preduvjet moderne i socijalno senzibilne zemlje. U tu svrhu  treba osposobiti prostor  prizemlja zgrade sadašnje škole, u gradu Vrgorac, kako bi se mogao čim prije mogao opremiti kao edukacijsko središte za namjensko educiranje mladih.

 

4. U roku od 60 dana, u suradnji sa: Ministarstvom Znanosti Obrazovanja i Sporta, Ministarstvom poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, Ministarstvom turizma, Splitsko-dalmatinkom županijom i Grdom Vrgorcem organizirati trodnevnu edukaciju stanovništva Grada Vrgorca, na kojoj će se predstaviti program "Međunarodnog Centra Mladih" sa naglaskom na značaj i potrebe pokretanja ekološke poljoprivredne proizvodnje, kako bi  se mogle obaviti sve potrebne pripreme na vrijeme, odnosno osigurali uvjeti za početak  tzv. Kombinatske poljoprivredne proizvodnje ekološke hrane - jela i pica za potrebe MCM, a i za daljnju distribuciju na domaće i svjetsko tržište.

 

5. Grad Vrgorac i Hrvatski Svjetski Sabor trebaju izraditi program (elaborat) dovoda  pitke i industrijske vode u mjesto Orah te iz svih raspoloživih, domaćih i svjetskih, izvora osigurati financijska sredstva za realizaciju toga dijela programa. 

 

6. Autori, odnosno nositelji Programa trebaju, u roku od 15 dana, dostaviti koordinatoru HSSD, gospodinu Niki Šoljku: svoj kratki životopis, sažetak Programa na 2 do 3 stranice teksta i prijedlog terminskog plana izvedbe. Ponovo se naglašava potreba da svaki program treba sadržavati znanstvenoistraživačku metodologiju i temeljne elemente za izravno i posredno uključivanje mladih i kreativnih kadrova u pripremu, aplikaciju, kontrolu izvođenja i regulaciju i tijeku primjene. Razvoj i aplikacija svih programa i projekta treba se obavljati u suradnji sa Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta RH, a sve po  uzoru na  znanstveni rad znanstvenika, gospodina Korada Korelvića, koji je određene znanstvene discipline digao na svjetsku razinu, (kroz čije  programe godišnje prođe 300 do 500 mladih iz cijelog svijeta).

 

7. Zadužuje se prof. dr. Ivan Miloš, Majda Rubic, dipl. iur. i Bruno Poropat dipl. ing. arh., da u suradnji sa predstavnikom Ministarstva kulture RH, koje bi trebalo imenovati svoga službenog predstavnika u ovaj Program, izrade obrazac zaštite nematerijalne kulturne baštine i općeg dobra Republike Hrvatske te o uvođenju njihovog katastra, kojeg je neophodno izraditi prije ulaska Hrvatske u europsko-atlantske integracije.

 

8. U što kraćem roku treba tražiti od svih Ministarstava Republike Hrvatske da potvrde imenovane osobe od strne Ministara (u Ministarstvima gdje je došlo do zamjene Ministra) ili da imenuju druge ovlaštene osobe, ako je u međuvremenu došlo do kadrovskih promjena u konkretnom ministarstvu. Isto tako treba zamoliti Ministre da zamijene imenovane predstavnike u HSSD-u koji nisu dovoljno aktivni, odnosno koji svojim radom ne pridonose unapređenju realizacije programa Međunarodnog Centra Mladih i Međunarodnog gospodarskog Centra.

 

9. Ponovno treba pokrenuti program Hrvatske Svjetske Banke, što je za MEĐUNARODNI GOSPODARSKI CENTAR jedan od preduvjeta brze i kvalitetne realizacije tog programa kao i programa MEĐUNARODNOG CENTARA MLADIH.

 

10. U najkraćem roku treba organizirati susret svih izabranih koordinatora mladih po županijama RH, upoznati ih sa programima MCM i MGC, kao i sa mogućnostima uključivanja svake Županije u Hrvatskoj kod realizacije tih programa. Sve s uvjerenjem da svaka Županija u Hrvatskoj posjeduje uvjete za realizaciju određenih programa realizira u svojoj Županiji, kako bi HSSD bio u mogućnosti sve ove programe zajednički  predstaviti hrvatskoj i svjetskoj javnosti te raditi na osiguravanju uvjeta za njihovu aplikaciju.

 

11. Putem elektronske pošte i drugih raspoloživih sredstava treba informirati i stalno izvještavati Hrvate izvan Domovine. Hrvatskom Narodu izvan Domovine treba osigurati detaljne  informacije o Programima, kako bi se oni mogli uključiti u njihovu realizaciju, sukladno svom osobnom interesu. Hrvatima izvan Domovine treba omogućiti da svoje ideje i svoje programe mogu postaviti i realizirati po njihovim zamislima i rješenjima vodeći računa da se isti ukomponiraju  u  globalni koncept sveukupnog Programa.

 

12. U suradnji sa Hrvatima iz svijeta treba organizirati susret Hrvata po uzoru na održani susret grupe 100 u Clivalandu, kako bi se Hrvate izvan Domovine detaljno upoznalo sa programom MEĐUNARODNOG CENTAR MLADIH i MEĐUNARODNIM GOSPODARSKIM CENTOM .

 

13. Treba raspisati natječaj za projektno rješenje crkve u brdu Krstina sa križem, na području Vrgorca, koji će se graditi na brdu "Krstina" vodeći računa o  maksimalnom očuvanju vanjskog ambijenta predmetnog krajolika.

 

14. Treba raspisati natječaj za izradu projekata križnog puta od popove kuće do brda "Krstine" sa 14 stajališta.

 

15. Predlaže se organizatorima programa MCM da izrade aproksimativni troškovnik urbanizacije cijelog područna na kojem se treba aplicirati prethodno navedeni Program, a sve u svrhu izrade projektne dokumentacije i pronalaženja sredstava za izradu izvedbenih urbanističkih planova prema predloženom Projektnom zadatku.

 

16.  Do sada imenovani predstavnici Ministarstava Republike Hrvatske:

 

16. 1. Ministarstvo Znanosti obrazovanja i sporta, Pokrovitelja programa, čija funkcija pokriva više područja u Programu, imenovani su:

16. 1. 1.. Pomoćnik Ministra, gospodin dr. Dragan schwarz.

16. 1. 2. Pomoćnik Ministra gospodin Radovan Fuchs ph.d. (najavljeno imenovanje

            gospođice Ivane Puljiz umjesto gospodina Radovana Fuchsa).

16. 1. 3. Gospodin Vinko Purgar Viši stručni savjetnik za međunarodnu suradnju

16. 1. 4. Neven Vučkovoć dip.iur Pomoćnik Ministra normative i upravno pravne         poslove.

 

16. 2. Ministarstvo Poljoprivrede Ribarstva i Ruralnog Razvoja, imenovani su:

16. 2. 1. Gospodin Tomislav Petrović  dipl. ing., Načelnik.

16. 2. 2.Gospođa Ivka Suman Podgajski pomoćnica ministra

16. 2. 3.Gospodin mr. Mioroslav Božić, koji je imenovan dok je djelovalo Ministarstvo

            poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva.

 

16. 3. Ministarstvo Zdravstva i Socijalne Skrbi:

16. 3. 1. Gospodin doc. dr. sc Neven Ljubičić, nakon što je gospodin Neven Ljubičić   postao

            Ministar umjesto njega  imenovana je pomoćnica Ministra, gospođa Renata

            Mittermayer dr. med.

 

16. 4. Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva

            Gosp. Mirjana Bakarić pomoćnica Ministrice.

 

16. 5. Ministarstvo Gospodarstva Rada i Poduzetništva:

16.5.1. Pomoćnik Ministra, gospodin Željko Tomašić.

16.5.2. Tajnik Ministarstava, gospodin Miljenko Pavlaković.

 

16.6. Ministarstvo Vanjskih Poslova:

16. 6. 1. Gospodin dr. Mišo Munivrana, načelnik odjela za Hrvatsko iseljeništvo i          useljeništvo.

16. 6. 2. Državna Tajnica, gospođa mr.sc. Marija Pejčinović.

16. 6. 3. Pomoćnica Ministra, gospođa mr. Jasna Mileta.

 

16. 7. Ministarstvo Mora prometa i infrastrukture:

16. 7. 1. Gospodin Damir Demonja

16. 7. 2. Gospodin Robert Boćac

 

16.8.Ministarstvo Pravosuđa:

16. 8. 1. Pomoćnik Ministrice, gospodin dr. Boris Koketi.

16. 8. 2. Pomoćnik Ministrice, gospodin Igor Mihaljević.

16. 8. 3. Glasnogovornica Ministarstva, gospođa Vesna Dovranić

 

16. 2. MINISTARSTVA KOJA DO DANAS NISU IMENOVALA SVOJE PREDSTAVNIKE:

 

16. 2. 1. Ministarstvo kulture.

16. 2. 2. Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.

16. 2. 3. Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva.

16. 2. 4. Ministarstvo turizma.

16 .2. 5. Ministarstvo obrane (najavilo svoga predstavnika).

16. 2. 6. Ministarstvo Financija.

 

Zaključeno je da treba poslati požurnicu svim Ministarstvima sa molbom da imenuju svoje predstavnike u skladu sa Zaključkom broj 4, od. 29.05.2008. godine, koji glasi:

 

  4. Budući da se radi o programima od šireg nacionalnog i međunarodnog interesa, a to znači i o osobito velikoj odgovornosti imenovanih osoba, drži se osobito važnim da se zamole sva ministarstva da, za prethodno navedene ovlaštene osobe, imenuju, prvenstveno, državne tajnike kako bi koordinacija između predmetno nadležnog ministarstva i nositelja pojedinih segmenata Programa, odnosno projekata bila što konkretnija, sadržajnija, kompetentnija i  učinkovitija.

 

16. 3. Pregled imenovanih od državnih institucija Republike Hrvatske.

 

16. 3. 1. Agencija za znanost i visoko obrazovanje

Gospođa dr. Mileta Ančić-Berić

 

16. 3. 2. Zavod Za Zaštitu Prirode

Gospođa dr.vet.sc. Jasna Jeremić

 

16. 3. 3. Središnji držani ured za upravljanje državnom imovinom

16. 3. 3. 1. Katarina Ćop dipl. ing. Arh.zamjenica Državnog tajnika

16. 3. 3. 2. Branka Batradelić dipl. ing. Viši strani savjetnik

 

16. 3. 4. Fond za privatizaciju

16. 3. 4. 1. Gospodin Ivan Kovačev Šef službe prodaje nekretnina Zagreb

16. 3. 4. 2. Gospodin Joško Ivančić područni ured HFPSplit

16. 3. 4. 3. Gospodin Franjo Švob područni ured HFP Rijeka.

16. 3. 4. 4. Gospodin Zvonko Rac područni ured Vinkovci.

 

16. 3.  5.  Agencija za promicanje izvoza i ulaganja

    Gospodin  Igor Maričić Ravnatelj agencije

 

16. 3. 6.Olimpijski Odbor:

16. 3. 6.1. Gospodin Josip Čop

16. 3. 6.2. Gospodin Ivan Varvodić

 

16. 3. 7. Gospodarska komora

Gospodin Ondian Šegović dir. za turizam

 

16. 3. 8. Hrvatska matica iseljenika:

16. 3. 8. 1. Gospodin Jelinić Nikola, prof.

16. 3. 8. 2. Gospođa Dijana Mašala dipl.iur

 

16. 3. 9. Institut "Ruđer Bošković":

16. 3. 9. 1. Gospođa dr. Zorka Mikloška

16. 3. 9. 2. Gospodin prof. dr. Stjepan Marčelja

 

16. 3. 10. Sveučilište u Zagrebu

Gospođa prof. dr. sc. Helena Mener

 

16. 3. 11. Nogometni savez Hrvatske:

16. 3. 11. 1. Gospodin  Branko Kaptalan,

16. 3. 11. 2. Gospodin Martin Novosel,

16. 3. 11. 3. Gospodin Hrvoje Mrkša

  

16. 3. 12.  Predstavnici Županija

Izbori predstavnika jedinica lokalne samouprave su u tijeku (većina županija održala je pripremni sastanak, a na idućem sastanku trebaju, od izabranih predstavnika Gradova i Općina, izabrati županijskog koordinatora za rad u HSSD)

 

17. Zakazuje se  slijedeći sastanak za srijedu 17. rujna 2008. godine  u 12,00 sati. Sastanak će trajati dva dana. Dnevni red će sudionici dobiti naknadno e -poštom.

 
           Sa poštovanjem,

 

                                                                                                Koordinator:

                                                                                                Niko Šoljak prof. ing.  

 

Vrgorac, 29. svibanj 2008.

Prilog: Zakljuci od 29.5.2008 i 8.5. 2008 godine.

 

            Pregled zaključnih razmatranja na redovitoj radnoj sjednici, koja je održana 29. svibnja 2008. u prostorijama gradske vijećnice Grada Vrgorca

           

            Rad sjednice započet je u 12,30 sati srdačnim pozdravom svih nazočnih od strane domaćina gospodina Željka Pervana - dogradonačelnika grada Vrgorac, koji je najprije ispričao gospodina gradonačelnika koji nije bio u mogućnosti sudjelovati u radu sjednice Sabora. Ujedno je predstavio drugog dogradonačelnika gospodina Ivicu Pandžić, a potom posebno pozdravio gospođu Majdu Rubi ispred Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, gospodina Tomislava Petrovića, predstavnika Ministarstva poljoprivrede ribarstva i ruralnog razvoja, gospodina Željka Vinskog, koordinatora programa "MEĐUNARODNOG GOSPODARSKOG CENTRA" u Karlovcu, predsjednika i tajnika HSSD Hrvatske gospodina Ivana Novosela te gospodina Ivana Pandžića, predsjednika HSSD Bosne i Hercegovine.

 

            Nakon domaćinskog pozdrava koordinator HSSD Hrvatska, gospodin Niko Šoljak,  predstavio je glavni program "HRVATSKOG SVJETSKOG SABORA", s posebnim osvrtom na proces realizacije programa "MEĐUNARODNI CENTAR MLADIH" na području garda Vrgorca. Ujedno je gospodin Željko Vinski predstavio program razvoja "MEĐUNARODNOG GOSPODARSKOG CENTRA" u Karlovcu.

 

            Uvodna izlaganja potakla su nazočne da uzmu svoj udio u raspravi iz kojih se može detektirati posebni interes za rad i razvoj prezentiranih programa te njihovo osobito značenje za gospodarski razvoj nedovoljno razvijenih dijelova Republike Hrvatske te njene promocije na međunarodnom planu. U cilju izravnog uvida u pogodnost prezentiranih lokacija, za implementaciju utvrđenih programa i projekata, obavljen je obilazak jednog dijela terena na području grada Vrgorac te vizualizacije pripadajućih terena na području Bosne i Hercegovine, grada Ljubuški. Posebnu pozornost izazvala je lokacija na kojoj je započeta realizacija  programa "MEĐUNARODNOG CENTRA MLADIH".

            Ključni dio ovoga programa predstavlja Svjetska ulica gdje će, na dužini od oko 3 km, biti izgrađeni odgovarajući objekti za mlade čiji bi nositelji i investitori trebali biti predstavnici 50 zemalja iz cijeloga svijeta kojima će biti omogućena izgradnja prepoznatljive nacionalne arhitekture kao fizičkog simbola integracije cijelog svijeta na području Republike Hrvatske - grada Vrgorca, a što će predstavljati svijet u malom.

            Nakon toga kolona je krenula na obilazak terena od oko 5 km do crkve Gospe od Karmena (Zavjetne Gospe) gdje su prisutni upoznati sa poviješću tog svetišta i brdom "Krstina" na kojem je, posebnim Programom, predviđena izgradnja najvećeg križa na svijetu s crkvom u brdu gdje će se svake godina organizirati specijalna krštenja s posebnim protokolom, specijalnim obilježjima i značenjima. Prisutni su obišli sela: Katavići, Buljani, Bilići, Šoljkove kuće, Vujčići (u kojem se je rodio Nikola Vujčić najbolji svjetski košarkaš igrač "Makbija" iz Izraela), zatim Rljevici, Polići, Jelavići  Jakićevići Bubnje. Ispred svećeničke kuće sudionici su upoznati s sakralnim sadržajima, a potom su pješke, konjskom stazom - starim putem, prošetali do sela Kućetine, odnosno do vrha brda "Krstine" gdje se nalazi vidikovac s kojeg se prostite pogled do grada Ljubuški i drugih dijelova Hercegovine sve do Međugorja i planine "Velež" iznad grada Mostara na kojoj su se mogli uočiti i ostaci snijega. Sudionici su upoznati sa selima  Kućetine i  Pekušom, kao jedinim selima, na području Republike Hrvatske, do kojih se ne može doći kolskim putem s teritorija Republike Hrvatske. Domaćin je informirao nazočne da su probijanje i izgradnju pristupnog puta do sela Kućetine dragovoljno financirali starosjedioci Kućetina, koji danas žive u Australiji i Novom Zelandu i drugi domoljubi koji žive u Hrvatskoj i svijetu. Put je probijen s područja Hercegovine, uz napomenu da još uvijek nije probijen put do sela Pekuše, a što bi bilo neophodno napraviti. Nije ostvaren plan fizičkog posjeta sela Ćulava i Dragičevići, jer se približavao mrak.

            Sudionici skupa su oduševljeni prirodnim ljepotama, pitomim raslinjem i vrtačama gdje se i danas obraduje, manji dio, osobito plodne zemlje na kojoj se očekuje razvoj ekstra ekološke poljoprivredne proizvodnje.

            Nakon obilaska terena skup je nastavio sa radom u okvirima kojeg je obavljena analiza pojedinih sadržaja Programa te njihova pogodnost za implementaciju na vizualno pregledanom području, a što je bilo povodom da se utvrde slijedeći

 

Zaključci

 

1. Potvrđena su zaključna razmatranja s sastanka održanog u Zagrebu 08. svibnja 2008. godine te da su sadržaji programa "MEĐUNARODNI CENTAR MLADIH" usklađeni sa predloženom lokacijom za njihovu implementaciju na egoterenu, koji se ambijentalno uklapa u konfiguraciju terena na kojem se mogu realizirati svi navedeni projekti, koji su objavljeni na www.mladi.hssd.hr,  što čini zbroj  većeg broja pojedinačnih - specijalnih programa i projekata, koji sačinjavaju jednu homogenu cjelinu. Utvrđuje  se da je Program sadržajno složen te da sadrži nacionalna obilježja i međunarodno značenje, koji se može realizirati samo uz širu logistiku svih ministarstava Republike Hrvatske i pomoć europskih i drugih međunarodnih čimbenika, koji trebaju biti izravno ili neizravno uključeni u realizaciju MCM-h.

 

2. Prihvaćen je program "MEĐUNARODNI GOSPODARSKI CENTAR" u Karlovcu, kojeg treba paralelno implementirati i promovirati sa programom "MEĐUNARODNI CENTAR MLADIH", na domaćoj i svjetskoj sceni.

 

3. Imenovani predstavnici pojedinih ministarstava Republike Hrvatske trebaju predstavljati kompetentne i formalno ovlaštene osobe koje mogu operativno zastupati matično Ministarstvo, na području prethodno navedenih Programa i drugih projekata, koje Hrvatski Svjetski Sabor potiče i provodi. (Svjetski Likovni Centar Ludbreg i druge).

 

4. Budući da se radi o programima od šireg nacionalnog i međunarodnog interesa, a to znači i o osobito velikoj odgovornosti imenovanih osoba, drži se osobito važnim da se zamole sva ministarstva da, za prethodno navedene ovlaštene osobe, imenuju, prvenstveno, državne tajnike kako bi koordinacija između predmetno nadležnog ministarstva i nositelja pojedinih segmenata Programa, odnosno projekata bila što konkretnija, sadržajnija, kompetentnija i  učinkovitija.

 

5. Mole se prof. dr. Ivan Miloš i gos. Majda Rubic dipl. iur, da  pripreme prijedlog Programa i pravilnika kao podloge za izradu katastra nacionalnog, kulturnog i gospodarskog bogatstva. Ključni cilj ovoga katastra predstavlja utvrđivanje i službena registracija hrvatskog nacionalnog blaga kao najvažnijeg inputa, koji bi se trebao uporabiti za utvrđivanje i identifikaciju hrvatskih resursa s kojim Hrvatska ulazi u euro-atlanske integracije te za pretvaranje hrvatskog nacionalnog blaga u hrvatsko nacionalno bogatstvo, u čemu svoje važno mjesto imaju i programi HSSD Hrvatska, koji su najbliži aplikaciji na području gradova Vrgorac i Karlovac, a koji se mogu translatirati na druge gradove i općine RH, pod vodstvom Hrvatskog Svjetskog Sabora.

 

6. Drži se osobito važnim da se svim veleposlanicima i konzulatima, koji su akreditirani na području RH,  prezentira dovršeni program "MEĐUNARODNI CENTAR MLADIH" s posebnim težištem na  program "Svjetska ulica" na području grada Vrgorac. U tu svrhu neophodno je potrebno žurno imenovanje predstavnika Ministarstva vanjskih poslova, koji bi trebao izravno sudjelovati u pripremi, izradi i kreaciji sustava prezentacije predmetnih programa predstavnicima pojedinih zemlja lociranih na području Republike Hrvatske.

 

7. Budući da se i na području Republike Hrvatske sve više otvaraju punktovi za distribuciju i maloprodaju proizvoda ekološke poljoprivrede, koji se uvoze iz inozemstva, a u okolnostima kada u RH postoje velike, trenutno neobradive, poljoprivredne površine na kojima se može uspješno i konkurentno proizvoditi visoko-kvalitetne ekološke poljoprivredne proizvode te plasirati na području RH i svijeta, utvrđeno je da je neophodno potrebno nastaviti postojeće i potaknuti nove - intenzivnije aktivnosti na planu razvoja ove proizvodnje u kraškim poljima, koja raspolažu i sa vlastitim izvorima pitke vode. Kao matrični model razvoja suvremenog sustava zadružne proizvodnje ekoloških poljoprivrednih proizvoda može poslužiti polje "Rastok" na području grada Vrgorac sa površinom od oko 700 hektara, danas, neobradive visokokvalitetne, prirodne, nezagađene zelje, koja je logistički opskrbljena vlastitim izvorima pitke vode za navodnjavanje.

Pored toga, na području grada Vrgorac postoji i polje "Jezero", koje posjeduje iste kvalitete kao i polje "Rastok", koje je danas poznato po proizvodnji kvalitetnog ranog grožđa i koje je nužno potrebno aktivirati za razvoj rentabilne i visokoproduktivne proizvodnje kako kvalitetnih sorti grožđa - vina tako i povrtlarskih kultura.

Sa zadovoljstvom je utvrđeno da je dio polja "Rastoka" već zasađen  jabukama  i jagodama, što je dobilo obilježje vrgoračkog brenda, koji poprima sve veće značenje na području Republike Hrvatske i susjednih zemalja.

Osobito važnom drži se činjenica da je tržište, za plasman ovih proizvoda, osigurano te da se nalazi u ubrzanom razvoju i da se na njemu ostvaruju vrlo povoljne prodajne cijene za proizvođače, što znači da ne bi trebalo biti problema oko dobivanja konkretnih investitora za ulaganje u ove programe, koje priprema HSSD.

 

8. Iznijet je prijedlog predstavnicima grada Vrgorca da se čim prije izradi program dovoda pitke i industrijske vode do sela na "Orahu", a upućena je i molba Vladi RH da konkretno implementira svoj, javno istaknuti, program da voda treba doći u svako selo. Ovo je osobito važno za neophodnu revitalizaciju desetine sela na području "Oraha", koja zaslužuju pitku vodu, kao temeljni preduvjet za podvarak života, u ova sela.

 

9. Utvrđena je potreba za dostavu ovih razmatranja svim Ministarstvima  Republike Hrvatske sa molbom (požurnicom) onim Ministarstvima, koja do danas nisu imenovala svoje predstavnike u izvršni Odbor za realizaciju programa Hrvatskog Svjetskog Sabora, da svoje predstavnike čim prije odrede, kako bi se mogli čim prije i čim učinkovitije pripremiti i aplicirati konkretni programi "MEĐUNARODNOG CENTARA MLADIH" na području grada Vrgorca i "MEĐUNARODNOG GOSPODARSKOG CENTRA u gradu Karlovcu.

 

 

Zakazuje se slijedeći sastanak koji će  se održati dana  19. lipnja 2008. godine u Poreču sa početkom u 12,00 sati u ulici Vl. Gortana 2.

 

  Za rad je predviđen slijedeći:

 

                                                DNEVNI RED 

 

1. Detaljne informacije o programu "MEĐUNARODNI CENTAR MLADIH" i  imenovanje nositelja pojedinih dijelova programa:

            a) Uvjeti i načini pristupa domaćem i svjetskom kapitalu

            b) Program škole ugostiteljstva i gastronomije.

            c) Program škole folklora i međunarodnog  festivala folklora.

            d) Program informatike.

            e) Program kampiranja.

 

2. Detaljno informiranje o "MEĐUNARODNOM GOSPODARSKOM CENTRU" Karlovac. (Nositelji programa upoznat će sudionike Skupa sa konkretnim programima).

 

3. Informacija o programu "MEĐUNARODNOM LIKOVNOM CENTRU" Ludbreg.

            S obzirom na neophodno Vaše prisustvo, molimo Vas da se pozivu odazovete.

             U slučaju potrebe dodatnih informacija možete koristiti tel. 052431575 ili

52427057, ili 0915665254 ili na e-Mali: mladi@hssd.hr  www.mladi.hssd.hr

 

                        Vama na usluzi uz poštovanje!

                                                                                     Koordinator:

                                                                                    Niko Šoljak prof. ing.

 

Prilog:

 

            Pregled zaključnih razmatranja na redovitoj radnoj sjednici, koja je održana 08. svibnja 2008. u prostorijama MZOS, Zagreb

           

            Rad sjednice započet je u 13,00 sati srdačnim pozdravom svih nazočnih od strane domaćice Gdje: Ivane Puljiz i koordinato Nike Šoljka koji je iscrpno prezentirao značajnije aktivnosti između dvije sjednice te prijedlog budućih akcija koje bi trebalo poduzeti na planu ostvarivanja programskih ciljeva HRVATSKOG SVJETSKOG SABORA, konkretno realizacije programa MEĐUNARODNOG CENTAR MLADIH.

            Tijekom rasprave, u kojoj su sudjelovali svi nazočni, utvrđena su slijedeća zaključna razmatranja:

 

1. Potvrđeno je da Program Međunarodnog Centara Mladih predstavlja interakcijsku sintezu većeg broja pojedinačnih - specijalnih programa i projekata koji sačinjavaju jednu homogenu cjelinu, što mu daje obilježje velikog i složenog Programa od nacionalnog i međunarodnog značenja. Iz njegove strukture proizlazi da svojim sadržajem zadire u područja rada i nadležnosti svih ministarstva Republike Hrvatske, što je bilo temeljnim razlogom da se svako ministarstvo uključi u njegovo provođenje posredstvom svojih predstavnika koji bi trebali, prvenstveno, preuzeti ulogu koordinatora za povezivanje pojedinih nositelja specijalnih projekata s odgovarajućim službama u matičnom Ministarstvu.

2. Struktura i funkcija sveukupnog Programa i njegovih sintetičnih dijelova omogućava njegovo fazno pripremanje, aplikaciju i kontrolu procesa implementacije, što mu daje obilježje dinamičke i financijske elastičnosti.

3. Upravo istaknuta programska elastičnost omogućava i zahtijeva da se za svaki pojedinačni pod-program i/ili projekt utvrde specijalistički stručnjaci, kao njegovi glavni nositelji, koji će svojom kreacijom (osmišljavanjem ideja) i operativnim zalaganjem, a uz odgovarajuću logistiku Središnjice te predmetno nadležnih ministarstava i jedinica lokalne samouprave, raditi na njegovoj pripremi, aplikaciji, kontroli procesa izvršavanja i regulaciji utvrđenih devijacija, koje se pojave u tijeku primjene. Od jedinica lokalne samouprave i ministarstava očekuje se potpora, ovom Programu, koja će biti sukladna sa političkom i gospodarskom strategijom razvoja Republike Hrvatske, iz područja njihove resorne nadležnosti.

4. Rad nositelja pojedinih programa i projekata predstavlja anticipativni trošak - cijenu koštanja, odnosno prodajnu cijenu predmetnog projekta, što znači da nositelji ne ostvaruju nikakve financijske prihode u procesu njegovog kreiranja i izrade. Pravo na novčanu naknadu ostvaruju se trenutkom aplikacije ili realizacije svakog pojedinog projekta.

5. Gradovi Vrgorac, Makarska i Ljubuški prihvaćaju Program te su se obvezali da će učiniti sve što je u njihovoj moći kako bi se Program nesmetano mogao realizirati.

6. Potrebno je čim prije odrediti nositelja Programa o međugraničnoj suradnji, kako bi se mogli pokrenuti i drugi projekti koji su sa njime u interakcijskoj sprezi.

7. Smatra se posebno važnim određivanje nositelja dijelova Programa koji su usmjereni prema Evropskoj uniji i drugim državama svijeta, uz koordinaciju predstavnika Ministarstva vanjskih poslova, kojeg treba imenovati i koji bi trebao osigurati logističku potporu prema Briselu te koji bi trebao predstavljati osobu od povjerenja i velikog utjecaja.

            8. Do sada su poznati nositelji projekata iz područja Europskih i svjetskih programa koji imaju osnovu za pristupne fondove Europske unije te slične svjetske fondove.., Informatike, komunikologije, eko program i energetike, škole košarke, ugostiteljstvo i gastronomiju, folklor i glazbu, likovnu umjetnost, kulturnu olimpijadu, te zaštite i upravljanja u kriznim situacijama.

            9. Na razini Hrvatske pokrenut je proces izrade Programa organiziranja mladih. U tijeku je izbor njegovog glavnog nositelja te koordinatora mladih po županijama. Očekuje se da će ovaj proces biti dovršen u tijeku nekoliko slijedećih mjeseci. Svim mladim stručnjacima koji znaju, koji su sposobni i voljni dati svoj doprinos za implementaciju ovoga Programa, biti će dostupne sve raspoložive informacije te će biti izravno ili posredno uključeni u druge kompatibilne programe u procesu njihove pripreme i implementacije, što osigurava i mogućnosti ostvarivanja određenih financijskih prihoda. Također će imati mogućnost stjecanja stručnih i praktičnih znanja te vještina, koje su neophodne za postizanje potrebne razine stručnosti.

            10. Zakazuje se sastanak na terenu, dana 29. svibnja 2008.g. u 12,00 sati u Vrgorcu kako bi se svi sudionici, ovoga Programa, izravno upoznali sa glavnom lokacijom na kojoj bi se trebalo implementirati gotovo sve dijelove ovog Programa. U okvirima ovoga sastanka osigurani su uvjeti za izravnu komunikaciju među nositeljima svih pod-programa i pojedinih projekata te njih sa predstavnicima iz ministarstava, kao važan preduvjet za njihov uspješan rad na planu pripreme i implementacije konkretnih projekata.

 

Zagreb, 08. svibanj 2008. godine.

                                                                                                Koordinator:

                                                                                                Niko Šoljak, prof. ing.